نحوه قرارگیری و نصب جک برقی Calypso

نحوه قرارگیری و نصب جک برقی Calypso

نحوه قرارگیری و نصب جک برقی Calypso نکات مهم قبل از شروع نصب ، ضروری است كه دستورالعملها به طور كامل خوانده شوند ، زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد ایمنی ، نصب ، استفاده و نگهداری هستند. نصب نیاز به مهارت های مکانیکی و الکتریکی دارد ، بنابرفقط توسط افراد واجد شرایط انجام شود […]

ادامه مطلب