ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال

ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال

ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال و تنظیم زمان عملکرد موتور : قابلیت حفظ برنامه ریزی و ریموترهای لرن شده هنگام قطع برق : قابلیت اتصال لیمیت سوئیچ الکترونیکی جهت تشخیص مانع در هنگام بسته شدن کرکره و قابلیت انتخاب عملکرد مرکز کنترل به صورت CH-5یا CH-1 تشریح عملکرد مرکز کنترل   پس از سیم […]

ادامه مطلب