اشنایی و نصب درب های اتوماتیک۲ لنگه (بازویی)

اشنایی و نصب درب های اتوماتیک۲ لنگه (بازویی)

قسمت های اصلی یک سیستم درب باز کن ۲ لنگه به صورت زیر است : 1- موتور الکتریکی ۲- قسمت مکانیکی با گیربکس ۳- برد الکترونیکی ۲- تجهیزات ایمنی – شستی های کنترل دستی – ریموت کنترل اکنون به شرح قسمت های فوق می پردازیم موتور الکتریکی : در اکثر موارد برای سیستم های در […]

ادامه مطلب